Kursy i szkolenia

Firma Dezet Company S.A. zaprasza na szkolenia zakończone egzaminem wg PN-EN 13067:2013-05 dla personelu zgrzewającego rury i kształtki z tworzyw termoplastycznych w zakresie budowy i użytkowania rurociągów z PE przy zastosowaniu technologii łączenia metodą zgrzewania zgodnie z ISO 12176-1:2012, ISO 12176-2:2008, ISO 12176-3:2011, ISO 12176-4:2003.

W KAŻDYM DOWOLNYM, DOGODNYM DLA PAŃSTWA TERMINIE

Dla czynnych operatorów niejednokrotnie wystarcza weryfikacja posiadanych umiejętności i uprawnień.

Czas trwania kursu jest uzależniony jedynie od ucznia/kursanta
i jego umiejętności przyswajania informacji
może trwać 4 godziny lub 4 dni - uczymy po to by nauczyć

Cena kursu-szkolenia wynosi:
dla zgrzewaczy: 800,00 zł netto
dla nadzoru: 900,00 zł netto
weryfikacja uprawnień: 500,00 zł netto

kursy@szkolenia-zgrzewaczy.pl
zaswiadczenie