podstr.jpg

Kursy i szkolenia

Jako ośrodek certyfikowany przez Urząd Dozoru Technicznego; 
 
  

W TERMINIE USTALONYM Z INSTRUKTOREM

kursy@szkolenia-zgrzewaczy.pl
tel. do Instruktora 502-343-208

Cena kursu-szkolenia wynosi:
dla zgrzewacza: 2800,00 zł netto
dla nadzoru: 3000,00 zł netto
weryfikacja uprawnień zgrzewacza: 1800,00 zł netto
weryfikacja uprawnień nadzoru: 2000,00 zł netto 

 

Cena obejmuje: szkolenie, konsultacje, poczęstunek, materiały szkoleniowe, egzamin oraz badanie jakości zgrzewów. 

zaswiadczenie

udt3udt2