podstr.jpg

Kursy i szkolenia

Firma Dezet Company S.A. zaprasza na szkolenia zakończone egzaminem wg PN-EN 13067:2013-05 dla personelu zgrzewającego rury i kształtki z tworzyw termoplastycznych w zakresie budowy i użytkowania rurociągów z PE przy zastosowaniu technologii łączenia metodą zgrzewania zgodnie z ISO 12176-1:2017, ISO 12176-2:2008, ISO 12176-3:2011, ISO 12176-4:2003.

W TERMINIE USTALONYM Z INSTRUKTOREM

Dla czynnych operatorów niejednokrotnie wystarcza weryfikacja posiadanych umiejętności i uprawnień.

Cena kursu-szkolenia wynosi:
dla zgrzewacza: 1800,00 zł netto
dla nadzoru: 2200,00 zł netto
weryfikacja uprawnień zgrzewacza: 1000,00 zł netto
weryfikacja uprawnień nadzoru: 1200,00 zł netto

kursy@szkolenia-zgrzewaczy.pl
tel. do Instruktora: 502 343 208
wzor2.jpg
zaswiadczenie