podstr.jpg

Kursy i szkolenia

Jako ośrodek certyfikowany przez Urząd Dozoru Technicznego: 
Dezet Company S.A. zaprasza na szkolenia z egzaminem wg PN-EN 13067:2013-05 dla personelu zgrzewającego rury i kształtki z tworzyw termoplastycznych w zakresie budowy i eksploatacji rurociągów z PE przy zastosowaniu technologii łączenia metodą zgrzewania według ISO 12176-1:2017, ISO 12176-2:2008, ISO 12176-3:2011, ISO 12176-4:2003
Grupa materiałowa i podgrupy
wg normy PN-EN-13067 2021-02E
zgodnie z Tablicą 1 (2 z 3): 3 PE
3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7; 3.8; 3.9; 3.10

W TERMINIE USTALONYM Z INSTRUKTOREM

Dla czynnych operatorów niejednokrotnie wystarcza
weryfikacja posiadanych umiejętności i uprawnień.                                                                                                                        
Cena kursu-szkolenia wynosi:
dla zgrzewacza: 2800,00 zł netto
dla nadzoru: 3000,00 zł netto
weryfikacja uprawnień zgrzewacza: 1800,00 zł netto
weryfikacja uprawnień nadzoru: 2000,00 zł netto

kursy@szkolenia-zgrzewaczy.pl
tel. do Instruktora 502-343-208
wzor2.jpg
zaswiadczenie

udt2udt3